PROGRAM ORIENTASI ASRAMA 2018

11.01.2018-13.01.2018
7.30 pagi – 5.30ptg
Asrama SMK Megat Dewa
Peserta:94 orang
 Penganjur:
Unit Bimbingan dan kaunseling.
7. Objektif program:
1)Memberikan maklumat dan panduan yang berguna untuk semua pelajar yg tinggal di asrama.
2)Mengeratkan silaturrahim  sesama penghuni asrama.
8. Laporan Perjalanan program:
Semua aktiviti yg dirancang berjaya dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai objektifnya.