IMG20160504150426

Program ini merupakan komponen amali Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan pelajar secara kumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti. Penglibatan ini ialah dalambentuk projek atau aktiviti yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri,sekolah dan komuniti.

Melalui program ini, pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan  yang dipelajari dalam bilik darjah. Pelajar juga akan dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Dengan ini, pelajar dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah member sumbangan kepada sekolah dan masyarakat.

PROGRAM – PROGRAM YANG DI ANJURKAN

IMG20160504150358

Pertandingan Permainan Tradisional (SemuaPelajar)

IMG20160504150212Pameran dan Pertandingan Cuba Teka Kuih Tradisional (Semua Pelajar)

IMG-20160504-WA0010Pertandingan Kukur Kelapa (Semua Pelajar & Guru)

IMG20160504144258Pertandingan Gubahan (SemuaPelajar)

OBJEKTIF

Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik & kewarganegaraan di

luar bilik darjah.

Memberikan sumbangan kepadamasyarakat, sekolah dan negara.

Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap

masyarakat, sekolah dan negara.

mengeratkan hubungan antara pelajar dan guru-guru di SMKMD

IMG20160504144049

IMG20160504155158

Tahniah diucapkan kepada para pelajar dan guru yang terlibat serta jawatankuasa kerja yang menjayakan program tersebut.