TARIKH: 25 JULAI 2018

Matlamat:

membimbing murid ke arah budaya KBAT, penghasilan inovasi, percambahan cakna minda dan budaya keusahawanan

Objektif:

antaranya;

  1. memberi kesedaran dalam kalangan murid-murid, guru-guru dan masyarakat mengenai kepentingan STEM sebagai elemen penting alam kehidupan.
  2. meningkatkan KBAT, kemahiran manipulatif dan kemahiran merekacipta dalam kalangan murid
  3. memupuk semangat kerjasama dan menggilap minat murid dalam bidang kejuruteraan, arkitek, senibina dan keusahawanan
  4. mengembangkan bakat dan potensi murid selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan