Satu program Khemah Ibadat untuk Pelajar tingkatan Lima diadakan

pada 26 – 27 September 2013 bertempat di SMK Megat Dewa

KIT5-1

KIT5-2

KIT5-3

KIT5-4