1. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)
 
1.1 Pengerusi ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK
1.2 Naib Pengerusi : En. Rosli Bin Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
1.3 Setiausaha : Pn. Nor Aimah bt. Aliah(Kaunselor Pelajar)
1.4 Ahli-ahli : Penolong Kanan Tingkatan 6: Semua Penyelaras Tingkatan: Semua Guru Kanan 

: Pn. Wan Norma bt. Megat Othman

: En. Mohd Yuzi b. Mamat

: En. Mohd Ridzwan Sham b. A. Halim

: Tn. Hj. Halim b. Mohd Busri

: Pn. Noorzaraayu bt. Nooradin

: Cik Zanariah bt. Cha

: Pn. Rusna bt. Noordin

: Pn. Noor Suzeta bt. Abdul Thalib

: Pn. Norhanani bt. Ishak

: Pn. Zuraida bt. Ismail

: Pn. Rafidah @ Harlia bt. Jamil

: Pn. Mazita bt. Ismail

: Ustazah Norzah bt. Din

: Tn. Hj. Mat Ariff b. Abu Bakar

: En. Lok Chong Luke

     
2. SENARAI SETIAUSAHA UNIT HAL EHWAL MURID (HEM)
 
2.1 SETIUSAHA INDUK (HEM) : Pn. Nor Aimah bt. Aliah
2.2 PENGAWAS : Pn. Hasnah bt. Hamid
2.3 DISIPLIN : Pn. Wan Norma bt. Megat Othman: Cik Zanaria bt. Cha
2.4 SPBT : Pn. Rafidah @ Harlia bt. Jamil
2.5 KAFETERIA & KESIHATAN : Pn. Hjh Murni bt. Othman
2.6 BIASISWA/KWAMP : Pn. Noorzaraayu bt. Noordin 

: Pn. Rafidah @ Harlia bt. Jamil

2.7 SURAU AL-HIDAYAH : En. Azuni b. Mohammad
2.8 KESIHATAN : Pn. Nor Fauzan bt. Abd Aziz
2.9 BRIGED KOMUNITI : Pn. Rusna bt Noordin
2.10 PROGRAM SEKOLAH SELAMAT : Tn. Hj. Mat Arif b. Abu Bakar
2.11 ASRAMA : En. Mohammad Kamal b. Ayub
2.12 BIMBINGAN & KAUNSELING : Pn. Rusna bt Noordin
2.13 KRISIS & BENCANA : En. Mohamad Nidzom bin Bahari
2.14 PERHIMPUNAN SEKOLAH : En. Mohd Zamree b. Mohd Zain
2.15 PPDa/PROSTAR : Pn. Noor Suzeta bt. Abdul Thalib
2.16 MAJLIS GURU TINGKATAN : En. Abdul Haris b. Zakaria
2.17 PENDAFTARAN DAN REKOD : En. Amran b. Saidin
2.18 BULETIN : Tn. Hj. Mohamad Sabri bin Mustafa
2.19 ARS : Pn. Murizah bt. Hj. Mohd Roslan
2.20 PENCEGAHAN JENAYAH : En. Zainudzin b. Darus
     
3.  LEMBAGA DISIPLIN
     
3.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK(Pengetua)
3.2    
3.3 Setiausaha : Pn. Wan Norma bt. Megat Othman
3.4 Ahli-ahli : Ketua dan Penolong Ketua Guru Disiplin: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran: Ketua Panitia Agama Islam 

: Kaunselor Sekolah

: Pn. Salmah bt. Husin

 

     
4. JAWATANKUASA PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH
     
4.1 Pengerusi ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
    : En. Rosli Bin Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
4.3 Setiausaha : Pn. Wan Norma bt. Megat Othman
4.4 Ketua Guru Disiplin : En. Mohd Yuzi b. Mamat
4.5 Penolong Ketua Guru Disiplin : Pn. Hjh. Hasnah b. Abd Hamid
4.6 Ahli-ahli : Penolong Kanan Tingkatan 6: En. Mohd Fadzil b. Md Isa (GKB): En. Muhammad Ridwan Sham b. A. Halim 

: En. Rusmadi b. Mansor

: En. Nurul Zawawi b. Zakaria

: En. Mohammad b. Ismail

: Pn. Hjh. Murni bt. Osman

: Tn. Hj. Mat Ariff b. Abu Bakar

: EN. Azuni b. Muhamad

: Cik Zanariah bt. Cha

: En. Pakerizi b. Lebai Muhamad

: Tn. Hj. Mohamad Sabri b. Mustafa

: En Zainudzin b. Darus

     
5. JAWATANKUASA PENGURUSAN PENGAWAS SEKOLAH
 
5.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
5.2 Naib Pengerusi : En. Rosli Bin Ismail(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
5.3 Setiausaha : Cik Zanariah bt. Cha
5.4 Penolong Setiausaha : Pn. Hjh. Murni bt. Osman
5.5 Ahli-ahli : Penolong Kanan Tingkatan 6: En. Mohd Yuzi b. Mamat: En. Nurul Zawawi b. Zakaria 

: En. Mohd Zamree b. Mohd Zain

: En. Pakerizi b. Lebai Muhamad

: Tn. Hj. Mat Ariff b. Abu Bakar

: Kaunselor Sekolah

     
6. JAWATANKUASA MAJLIS GURU TINGKATAN
     
6.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
6.2 Naib Pengerusi : En. Rosli Bin Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
6.3 Setiausaha : Pn. Zuraida bt. Ismail
6.4 Penolong Setiausaha : Pn. Noorzaraayu bt. Nooradin
6.5 Ahli-ahli : Penyelia-penyelia Tingkatan: Guru-guru Tingkatan: Kaunselor Sekolah
     
7. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASRAMA SEKOLAH
     
7.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK
7.2 Naib Pengerusi :En. Rosli Bin Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid): En. Nasir b. Abd Rahman 

(Penolong Kanan Pentadbiran)

: Pn. Norsakula@Sakila bt. Zukhi

(Penolong Kanan Kokurikulum)

: Pn. Noor Hayati bt. Abdul Halim

(Penolong Kanan Tingkatan 6)

7.3 Setiausaha : Pn. Mazita bt. Ismail(Penyelia Asrama)
7.4 Penolong Setiausaha : Warden Asrama Lelaki/ Perempuan
7.5 Warden Asrama : Ustaz Muhd Ridzwan Sham b. A Halim
7.6 Pemantapan Akademik : En. Mohd Fadzil b. Md Isa (GKB): Pn. Salwati bt. Ahmad (GKK): En. Mohamad Nidzom b. Bahari (GKTV) 

: Pn. Ku Masri bt. Ku Jusoh (GKSM)

: Pn. Saidatul Akmar bt. Tajuddin

7.7 Disiplin/ Sahsiah Pelajar : En. Mohd Yuzi b. Mamat: Pn. Hjh. Hasnah bt. Ab Hamid: Cik Zanariah bt. Cha
7.8 Kokurikulum : En. Khadafi b. Abd Aziz: Pn Sharifah Norbaity bt. Syed Bustomi
7.9 Pembangunan/Penyeliaan/Keceriaan Asrama : En. Mohd Fauzi b. Che Ghazali(Pembantu Am Asrama): En. Mohd Radzi b. Abdon 

: Pn Nor Suzeta bt. Abdul Talib

: Pn Suhaiza bt. Saad

: Pn. Noorzaraayu bt. Nooradin

: Pn. Rafidah@Harlia bt. Jamil

: Pn Rosliana bt. Yahaya

7.10 Pemantapan Agama : Ustaz Muhd Ridzwan Sham b. A Halim: Ustazah Hashita bt. Abd Hamid: Ustaz Abd Haris b. Zakaria
7.11 Keterampilan Pelajar : Pn. Rusna bt. Noordin: Pn. Noor Suzeta bt. Abdul Thalib: Pn. Nor Aimah bt. Aliah
7.12 Bilik Bacaan : Pn. Nadziroh bt. Mahamood
7.13 Dokumentasi/Siaraya : En. Hussin b. Ahmad: En. Mohd Fauzi b. Ghazali
     
8. JAWATANKUASA PENGURUSAN PENDAFTARAN & REKOD PELAJAR
     
8.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK
8.2 Naib Pengerusi : En. Rosli Bin Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
8.3 Setiausaha :
8.4 Ahli-ahli  
  8.4.1  Buku Pendaftaran Pelajar : En. Lok Chong Luke
  8.4.2  Jadual kehadiran Pelajar : Pn. Murizah bt. Hj. Mohd Roslan
  8.4.3  Sijil Berhenti/Surat Akuan : Pn. Noorzaraayu bt. Nooradin
  8.4.4  Papan Kenyataan : En. Mohd Yuzi b. Mamat
  8.4.5  Data Pelajar/SMM : Tn. Hj. Halim b. Mohd Busri
  8.4.6  Penyelaras Jadual :Tg 1-3 : Tn.Hj. Mohd Sabri b. Mustafa:Tg 4-6 : En. Ajmir Singh a/l Andas Singh
     
9. JAWATANKUASA PENGURUSAN BIMBINGAN & KAUNSELING
     
9.1 Pengerusi :ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK)
9.2 Naib Pengerusi : En. Rosli Bin Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
9.3 Setiausaha : Pn. Rusna bt. Noordin
9.4 Ahli-ahli : Pn. Nor Aimah bt. Aliah: Pn. Noor Suzeta bt. Abdul Thalib: Pn. Lee Suck Khim 

: En. Ramlan b. Mohd Nor

: Tn. Hj. Mat Ariff b. Abu Bakar

: Tn. Hj. Mohd Sabri b. Mustafa

: En. Abd Haris b. Zakaria

: En. Muhammad Ridwan Sham b. A Halim

     
10. JAWATANKUASA PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
     
10.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK
10.2 Timbalan Pengerusi : En. Rosli Bin Ismail

(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

10.3 Naib Pengerusi : En. Nasir b. Abd Rahman(Penolong Kanan Pentadbiran): En. Dunian b. Ahmad 

(Penolong Kanan Kokurikulum)

: Pn. Noor Hayati bt. Abdul Halim

(Penolong Kanan Tingkatan 6)

10.4 Setiausaha : Pn. Rafidah @ Harlia bt. Jamil
10.5 Penolong Setiausaha : Pn. Salina bt. Mohd Nasir: Pn. Shahirah bt. Salehuddin: Pn. Nazrina bt. Musa
10.6 Ahli-ahli : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran: Penyelia-penyelia Tingkatan: Guru-guru Tingkatan 

: Guru Data

     
11. JAWATANKUASA PENGURUSAN MAJALAH SEKOLAH
     
11.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK
11.2 Naib Pengerusi : En. Rosli Bin Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
11.3 Setiausaha : Tn. Hj. Mohd Sabri b. Mustafa
11.4 Ahli-ahli : Pn. Lee Suck Khim: Pn. Salina bt. Mohd Nasir: Pn. Nooraliza bt. Othman 

: En. Amran b. Saidin

: En. Hussin b. Ahmad

     
12. JAWATANKUASA PENGURUSAN BIASISWA PELAJAR
     
12.1 Pengerusi :ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK
12.2 Naib Pengerusi : En. Rosli Bin Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
12.3 Setiausaha : Pn. Norhanani bt. Ishak (Biasiswa)
12.4 Penolong Setiausaha : Pn. Jamilah bt. Md Ali (Biasiswa): Pn. Siti Hasimah bt. Jaafar (Biasiswa)
12.5 Ahli-ahli : Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penyelia Tingkatan 

: Guru-guru Tingkatan

: Kaunselor Sekolah

: Wakil Pembantu Tadbir

: Wakil PIBG

     
13. JAWATANKUASA PERHIMPUNAN SEKOLAH
     
13.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
13.2 Naib Pengerusi : En. Rosli Bin Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
13.3 Penyelaras : En Mohd Fadzil b. Md Isa(Guru Kanan Bahasa)
13.4 Setiausaha : Tn. Hj. Mat Ariff b. Abu Bakar
13.5 Penolong Setiausaha : En. Zakaria b. Abdul
13.6 Ahli-ahli : Tn. Hj. Mohammad Sabri b. Mustafa: Guru Pengawas Sekolah: Guru Disiplin Sekolah 

: Guru Pendidikan Islam

: Semua Pelajar Tingkatan 6

13.7 Siaraya/Peralatan : En. Khadafi b. Abdul Aziz: Pengawas-pengawas Sekolah
 
14. JAWATANKUASA PENGURUSAN KAFETARIA & KESIHATAN
     
14.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
14.2 Naib Pengerusi : En. Rosli Bin Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
14.3 Setiausaha (Kafetria) : Ustazah Hjh. Norzah bt. Din
14.4 Penolong Setiausaha (Kafeteria) : Ustazah Hjh. Murni bt. Osman
14.5 Penolong Setiausaha (Keceriaan) : Pn. Fatimah bt. Mansor
14.6 Penolong Setiausaha (Kesihatan) : En. Zullkefle b. Othman: Pn. Nor Faudzan bt Abd Aziz
14.7 Keselamatan : En. Mohd Radzi bin Abdon: En. Khadafi bin Abdul Aziz
14.8 Wakil Staf Sokongan : Pn. Habshah bt Jusoh
14.9 Wakil Pelajar : Ketua/Penolong Ketua Pengawas
14.10 Ahli-ahli : En. Nasir bin Abd Rahman(Penolong Kanan Pentadbiran): En.Dunian bin Ahmad 

(Penolong Kanan Kokurikulum)

: Pn. Noor Hayati bt Abdul Halim

(Penolong Kanan Tingkatan 6)

     
15. JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH SELAMAT
     
15.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
15.2 Naib Pengerusi :En. Nazilan b. Yaacob(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid): En. Nasir b. Abd Rahman 

(Penolong Kanan Pentadbiran)

: En. Dunian b. Ahmad

(Penolong Kanan Kokurikulum)

: Pn. Noor Hayati bt. Abdul Halim

(Penolong Kanan Tingkatan 6)

15.3 Setiausaha : En En Mohd Fadzil bin Md Isa(Guru Kanan Bahasa)
15.4 Ahli-ahli : En. Khadafi bin Abdul Aziz: Pn. Wan Norma bt Megat Othman: En. Mohd Yuzi bin Mamat 

: En. Nurul Zawawi bin Zakaria

: En. Mohd Zamree bin Mohd Zain

     
16. JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
     
16.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
16.2 Naib Pengerusi : En. Nazilan b. Mat Yaacob(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
16.3 Setiausaha : Pn. Noor Suzeta bt Abdul Thalib
16.4 Ahli-ahli : En. Ajmir Singh a/l Nadas Singh: En. Amran bin Saidin: En. Lok Chong Luke 

: Pn Shahirah bt Sallehuddin

     
17. JAWATANKUASA PENGURUSAN SURAU AL-HIDAYAH
     
17.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
17.2 Naib Pengerusi : En. Nazilan b. Mat Yaacob(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
17.3 Penyelaras : Pn. Salwati bt Ahmad(Guru Kanan Kemanusiaan)
17.4 Setiausaha : Ustaz Mohd Ridzwan Sham bin A Halim
17.5 Ahli-ahli : Semua Guru Pendidikan Islam: Tn. Hj. Mat Ariff bin Abu Bakar: Tn. Hj. Mohammad Sabri bin Mustafa 

: En. Amran bin Saidin

: Semua Kaunselor Sekolah

     
18. JAWATANKUASA PENGURUSAN KRISIS & BENCANA
     
19.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
19.2 Naib Pengerusi :En. Nazilan b. Yaacob(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid): En. Nasir b. Abd Rahman 

(Penolong Kanan Pentadbiran)

: En. Dunian b. Ahmad

(Penolong Kanan Kokurikulum)

: Pn. Noor Hayati bt. Abdul Halim

(Penolong Kanan Tingkatan 6)

19.3 Setiausaha : En. Mohamad Nidzom bin Bahari(GKTV)
19.4 Ahli-ahli : Tn. Hj. Hasbullah bin Hj. Hanafiah: Pn. Salmah bt Husin: Pn. Noor Suzeta bt Abdul Thalib 

: En. Abu Hassan bin Ahmad

: En. Mustapha bin Ibrahim

: En. Md Noor bin Saad

: Pegawai Seranta

: Pegawai JKM

     
19. JAWATANKUASA KWAPM / KEBAJIKAN PELAJAR
     
19.1 Pengerusi :ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
19.2 Naib Pengerusi : En. Nazilan b. Mat Yaacob(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
19.3 Setiausaha : Pn. Noorzaraayu bt Nooradin
19.4 Penolong Setiausaha : Pn. Suhaiza bt Shuib
19.5 Ahli-ahli : YDP PIBG: Pn. Zuraida bt Ismail: Pn. Rafidah@Harlia bt Jamil 

: Pn. Jamilah bt Md Ali

: Pn. Habshah bt Jusoh

: En. Mohd Noor bin Saad (CC)

     
20. JAWATANKUASA PENGURUSAN BRIGED KOMUNITI
     
20.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
20.2 Naib Pengerusi : Ketua Balai Pondok Polis Megat Dewa: En. Nazilan b. Mat Yaacob(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
20.3 Setiausaha : Pn. Rusna bt Noordin
20.4 Ahli-ahli : Semua Penolong Kanan: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran: YDP PIBG 

: Penghulu Mukim Putat

: Penghulu Mukim Ah

: Tn. Imam Masjid Megat Dewa

: Pengerusi JKKK Kg. Megat Dewa

: Semua Kaunselor Sekolah

: En. Zainudzin bin Darus

: Pn. Hjh. Hasnah bt Ab Hamid

     
21. JAWATANKUASA PROSTAR
     
21.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
21.2 Naib Pengerusi :En. Nazilan b. Yaacob(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid): En. Nasir b. Abd Rahman 

(Penolong Kanan Pentadbiran)

: En. Dunian b. Ahmad

(Penolong Kanan Kokurikulum)

: Pn. Noor Hayati bt. Abdul Halim

(Penolong Kanan Tingkatan 6)

21.3 Setiausaha : Pn. Noor Suzeta bt Abdul Thalib
21.4 AJK : Pn. Rusna bt Noordin: Pn. Nor Aimah bt Aliah
     
22. JAWATANKUASA PENCEGAHAN JENAYAH
     
22.1 Pengerusi : ENCIK ALI BIN AWANG KECHIK (Pengetua)
22.2 Naib Pengerusi :En. Nazilan b. Yaacob(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid): En. Dunian b. Ahmad 

(Penolong Kanan Kokurikulum)

22.3 Setiausaha : En. Zainudzin bin Darus
22.4 AJK : Semua Kaunselor Pelajar: YDP PIBG: Ketua Guru Disiplin 

: Setiausaha Disiplin

: Ustaz Azuni bin Muhammad

: Pn. Fatimah bt Mansor

: JKK Kampung

: Pegawai Seranta