Satu Program Guru Muda yang dirancang untuk membantu pelajar yang lemah melalui rakan sebaya yang berpotensi baik.

SIRI 1  (17 JULAI 2018) & SIRI 2 (24 JULAI 2018) 

telahpun dilaksanakan dengan jayanya

HARAPAN AGAR:

  1. meningkatkan pencapaian murid dalam setiap mata pelajaran
  2. memupuk kerjasama antara murid melalui amalan “Mengajar sambil belajar”.

                   

               siri 1                        

 

Siri 2