25 FEBRUARI 2019

– Perbincangan pelaksanaan PLC mengikut kumpulan:
1) Guru-guru dari Bidang Teknik & Vokasional dan
Bidang Kemanusiaan diadakan di Perpustakaan
2) Guru-guru dari bidang Bahasa dan
Sains & Matematik dijalankan di Bilik Tayang

Bidang Teknik Vokasional dan Kemanusiaan
Bidang Bahasa dan Sains & Matematik