Gambar-gambar Program Sembelihan yang telah dilaksanakan.

( 6 September 2013)

Sem1 sem2 Sem4 Sem3